Werkwijze en diensten

Mijn werkwijze kenmerkt zich door een oplossingsgerichte aanpak, met de cognitieve gedragstherapie als basis. Tevens beheers ik de methodiek van EMDR. Ik ben praktisch en analytisch ingesteld, maar verwonder mij ook graag. In mijn behandeling is werkhervatting een belangrijke component. Ik werk graag vanuit een positieve en oplossingsgerichte invalshoek waardoor talenten en vitaliteit optimaal tot hun recht komen. Verder kenmerkend voor mijn werkwijze: snelle intake en diagnostiek, korte lijnen met opdrachtgevers, maatwerk op iedere vraag. Ik ben lid van het NIP en volg derhalve de beroepscode voor psychologen.

Diensten

Coaching

Voor werknemers die bijvoorbeeld niet optimaal functioneren. Ondersteuning bij het realiseren van (zelf) vertrouwen en kracht, het onderzoeken van nieuwe inzichten en ontwikkelen van perspectief.

Begeleiding en behandeling

Ik begeleid/behandel werknemers die ziek zijn of dit dreigen te worden als gevolg van psychische klachten. Het kan hierbij gaan om o.a.: (dreigende) overspannenheid, burnout, depressieve klachten, angst- en paniek klachten, post-traumatische stress of een sterk negatief zelfbeeld.

Sterkte-zwakte analyse / Psychologisch onderzoek

Voor medewerkers die belemmeringen ervaren in het functioneren en waarbij het onduidelijk is wat de oorzaak hiervan is. Doel is een beeld te krijgen van de sterke en zwakke kanten van de persoonlijkheid. Tevens wordt antwoord gegeven op de vraag of er sprake is van beperkingen in relatie tot arbeid en/of er sprake is van een psychisch ziektebeeld of gebrek. Aan de hand van een uitgebreid diagnostisch gesprek en testonderzoek worden onder meer de volgende kenmerken onderzocht:

  • Het functioneren van de werknemer
  • De aard en oorsprong van eventuele klachten
  • Affiniteiten en interesses
  • De (mentale) belastbaarheid
  • Persoonskenmerken, stressbestendigheid, vaardigheden en wijze van omgaan met moeilijkheden, moeilijke situaties.