Wat doe ik

Ik werk zowel voor particulieren als in opdracht van werkgevers of op doorverwijzing van bedrijfsartsen bij vraagstellingen op het raakvlak van werk en psychische klachten.

Na een aanmelding volgt een uitgebreid intakegesprek met de betreffende medewerker, waarna een advies volgt voor een passend traject.

Voorkomen en verkorten van psychisch verzuim is mijn doelstelling. Echter niet zonder uit het oog te verliezen dat het om duurzame werkhervatting gaat, en medewerkers voor lange tijd goed moeten kunnen functioneren, liefst in een positie waarin zij hun kwaliteiten optimaal kunnen benutten.